Ryhmät

Sudenpennut

Sudenpennut ovat ikäkausista nuorimmaiset 7-9 – vuotiaat innokkaat pikku partiolaiset. Sudenpennut tutustuvat partioon ja eri ohjelmiin jälkien eli erilaisten aktiviteettikokonaisuuksien avulla. Näitä jälkiä on yhteensä 35 ja niitä ovat mm. meloja, leiritaidot ja tarinat.  

Lippukunnassamme toimii tällä hetkellä kaksi sudenpentulaumaa toisen vuoden sudenpentulauma Nokkoset ja ensimmäisen vuoden lauma Mangustit. Nokkosten kokoontuminen on keskiviikkoisin ja Mangustien tiistaisin. Molemmat ryhmät kokoontuvat Auran partiomajalla.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12- vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Jokaisen pääilmansuunnan aikana suoritetaan siihen liittyviä aktiviteettejä mm. opetellaan leireillä ja luonnossa liikkuessa tarvittavia taitoja. Lisäksi seikkailijaikäkauteen kuuluvat retkiin ja kisoihin tutustuminen ja osallistuminen, sekä taitomerkkien suorittaminen.

Meillä Auran Eräkurjissa toimii tällä hetkellä kolme seikkailijavartiota. Poikavartio Kurret kokoontuu maanantaisin. Vaahtokarkit on sekavartio, jonka kokoontuminen on torstaisin. Sekä Kurret että Vaahtokarkit kokoontuvat partiomajalla. Seikkailijavartio Saimaannorpat kokoontuu maanantaisin seurakuntatalolla.

Tarpojat

Tarpojat ovat 12-15- vuotiaita partiolaisia. Tarpojat suorittavat puolen vuoden kokonaisuuksia eli tarppoja. Tarppoihin kuuluvat mm. leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Retkien ja kisojen lisäksi tarpojat opettelevat vähitellen vastuullisuutta ja pääsevät vaikuttamaan oman ohjelmansa suunnitteluun.

Meillä kokoontuu tällä hetkellä yksi tarpojavartio. Tarpojavartio Delfiinit kokoontuu tiistaisin Auran seurakuntatalolla.

Samoajat

Samoajat ovat 15-17- partiolaisia. Partiossa nuoret pääsevät oman kiinnostuksensa mukaan harjoittelemaan johtamista, suunnitelmallisuutta ja vastuunottoa erilaisissa pesteissä ja tehtävissä. Partio on täynnä elämyksiä ja yksi iso osa sitä ovatkin erilaiset leirit, retket ja kilpailut.

Meillä Eräkurjissa Samoajavartio Nuuskamuikkuset kokoontuu muutaman kerran kuukaudessa. Toiminta suunnitellaan yhdessä ja se sisältää muun muassa erilaisia retkiä ryhmän mielenkiinnon mukaan. Lisäksi osa samoajista toimii johtajina nuoremmissa ikäkausissa ja erilaisissa pesteissä lippukunnassa.

Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18-22 -vuotiaita partiolaisia, joiden ohjelma on jaettu rasteihin. Jokaisen vaeltajan oma ohjelma rakentuu viisivuotiseen henkilökohtaiseen toimintasuunnitelmaan eli vaelluskarttaan. Vähintään vuosittain vaeltaja tekee suunnanoton, jossa mietitään mitä on jo tehty ja mitä halutaan vielä tehdä. Sen yhteydessä vaelluskarttaa voi myös päivittää. Vaeltajaohjelmaan kuuluvat myös esimerkiksi piirin ja Suomen Partiolaisten järjestämät vaeltajatapahtumat, kisat, retket, leirit ja muut partiotapahtumat Suomessa ja kansainvälisesti.

Eräkurjissa vaeltajat kokoontuvat joustavasti menojensa mukaan ja suunnittelevat toimintaansa yhdessä luotsin kanssa itselleen sopivaksi. Lisäksi osa vaeltajista toimii johtajina nuoremmissa ikäkausissa ja erilaisissa pesteissä lippukunnassa.

Aikuiset

Aikuisiin kuuluvat lippukuntamme kaikki yli 22- vuotiaat partiolaiset. Aikuisryhmämme nimi on Harmaakarhut. Harmaakarhut kokoontuvat noin kerran kuussa omille partiokerroilleen mm. retkien, kouluttautumisen ja hauskanpidon merkeissä! Lisäksi Harmaakarhut osallistuvat lippukunnan tapahtumiin sen toimintaa tukien ja osa Harmaakarhuista toimii johtajina lippukunnassamme. Myös perhepartio on osa Harmaakarhujen toimintaa, sillä mm. retkillä mukana voi olla useampi alle sudenpentuikäinen lapsi, jolloin tekeminen suunnitellaan pienempien mukaan.

Sisupartiolaiset

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Eräkurjissa toimii sisupartioryhmä nimeltään Pupujussit. Pupujussien toiminta koostuu omista partiokerroista ja lippukunnan, sekä sisupartiolaisten omiin tapahtumiin osallistumisesta.