Ryhmät

Sudenpennut

Sudenpennut ovat ikäkausista nuorimmaiset 7-9 – vuotiaat innokkaat pikku partiolaiset. Sudenpennut tutustuvat partioon ja eri ohjelmiin jälkien eli erilaisten aktiviteettikokonaisuuksien avulla. Näitä jälkiä on yhteensä 35 ja niitä ovat mm. meloja, leiritaidot ja tarinat.  

Lippukunnassamme toimii tällä hetkellä kaksi sudenpentulaumaa Ketut ja Nokkoset. Kettujen kokoontuminen on maanantaisin ja Nokkosten keskiviikkoisin.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12- vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Jokaisen pääilmansuunnan aikana suoritetaan siihen liittyviä aktiviteettejä mm. leireillä ja luonnossa liikkuessa tarvittavia taitoja. Lisäksi seikkailijaikäkauteen kuuluvat retkiin ja kisoihin tutustuminen ja osallistuminen, sekä taitomerkkien suorittaminen.

Meillä Auran Eräkurjissa toimii tällä hetkellä kaksi seikkailijavartiota. Poikavartio Kurret kokoontuu keskiviikkoisin. Vaahtokarkit ovat sekavartio, joiden kokoontuminen on torstaisin.

Tarpojat

Tarpojat ovat 12-15- vuotiaita partiolaisia. Tarpojat suorittavat puolen vuoden kokonaisuuksia eli tarppoja. Tarppoihin kuuluvat mm. leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Retkien ja kisojen lisäksi tarpojat opettelevat vähitellen vastuullisuutta ja pääsevät vaikuttamaan oman ohjelmansa suunnitteluun.

Meillä kokoontuu tällä hetkellä kolme tarpojavartiota. Nimettömät Kanat ovat lippukuntamme tyttötarpojavartio, joiden kokoontuminen tapahtuu tiistai-iltaisin. Nimettömien kanojen kanssa yhtäaikaa kokoontuu toinen tyttövartio Delfiinit. Lippukuntamme poikatarpojavartio taas on Robottikirput, joiden kokoontuminen tapahtuu maanantaisin.

Samoajat ja vaeltajat

Samoajat ovat 15-17- vuotiaita ja Vaeltajat 18-22-vuotiaita partiolaisia. Partiossa nuoret pääsevät oman kiinnostuksensa mukaan harjoittelemaan johtamista, suunnitelmallisuutta ja vastuunottoa erilaisissa pesteissä ja tehtävissä. Partio on täynnä elämyksiä ja yksi iso osa sitä ovatkin erilaiset leirit, retket ja kilpailut.

Meillä Eräkurjissa Samoajat ja Vaeltajat kokoontuvat yhdessä VaSa- ryhmässä muutaman kerran kuukaudessa. Toiminta suunnitellaan yhdessä ja se sisältää muun muassa erilaisia retkiä ryhmän mielenkiinnon mukaan. Lisäksi osa samoajista ja vaeltajista toimii johtajina nuoremmissa ikäkausissa ja erilaisissa pesteissä lippukunnassa.

Aikuiset

Aikuisiin kuuluvat lippukuntamme kaikki yli 22- vuotiaat partiolaiset. Aikuisryhmämme nimi on Harmaakarhut. Harmaakarhut kokoontuvat noin kerran kuussa omille partiokerroilleen mm. retkien, kouluttautumisen ja hauskanpidon merkeissä! Lisäksi Harmaakarhut osallistuvat lippukunnan tapahtumiin sen toimintaa tukien ja osa Harmaakarhuista toimii johtajina lippukunnassamme. Myös perhepartio on osa Harmaakarhujen toimintaa, sillä mm. retkillä mukana voi olla useampi alle sudenpentuikäinen lapsi, jolloin tekeminen suunnitellaan pienempien mukaan.

Sisupartiolaiset

 Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Eräkurjissa toimii sisupartioryhmä nimeltään Pupujussit. Pupujussien toiminta koostuu omista partiokerroista ja lippukunnan, sekä sisupartiolaisten omiin tapahtumiin osallistumisesta.